Wilsonova 368, 539 01, Hlinsko v Čechách
+420 601 086 390
DALU, s.r.o.

O nás

Jsme předním dodavatelem komplexních energetických řešení pro snižování energetické náročnosti podniků.

Naší misi a vize naplňujeme nejen prací pro své zákazníky, ale žijeme jimi i uvnitř firmy.

Všechny činnosti jsou prováděné s ohledem na životní prostředí a minimalizaci uhlíkové stopy každého jedince.

Chceme být inspirací pro ostatní.

Co umíme?

 • Jsme předním dodavatelem komplexních energetických řešení pro snižování energetické náročnosti podniků
 •  Projektujeme a stavíme pozemní a střešní fotovoltaické elektrárny pro firmy i domácnosti
 •  Provádíme servis a monitoring fotovoltaických elektráren
 •  Snižujeme energetickou náročnost budov zateplováním obvodového pláště
 •  Instalujeme kogenerační jednotky
 •  Dodáváme hybridní řešení fotovoltaických elektráren s tepelnými čerpadly

Naše vize

 • Chceme být přední, spolehlivou a stabilní společností, která se soustředí na rozvoj a maximální využití inovativních technologií v oblasti zelené energie
 • Nadále se budeme věnovat fotovoltaickým systémům se zaměřením na uchování energie zejména v bateriových systémech, pro co nejefektivnější využití čisté energie ve firmách i domácnostech
 • K naplňování své mise a dosažení maximální možné rovnováhy s přírodou, se zaměříme na rozvoj agrivoltaiky v ČR a dalších evropských zemích a budeme se tak podílet na maximalizaci zužitkování půdy s využitím spolupůsobení rostlinné či živočišné produkce a výroby elektrické energie
 • Rozšíříme svou činnost o instalace technologií i vlastní výrobu s využitím dalších obnovitelných zdrojů zejm. se zaměřením na biomasu a na efektivní kombinace a spojování využití více druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu a další využití zelené energie
 • Posílíme své působení také v oblasti využití odpadního tepla z průmyslových aplikací pro výrobu elektrické energie
CZ_RZ_B_C

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z EU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Naše výzvy: Nízkouhlíkové technologie – II. Výzva – aktivita a) elektromobil
Název projektu: Pořízení dvou elektromobilů pro společnost DALU, s.r.o.
Jméno žadatele: DALU, s.r.o. (IČO: 25934970)
Reg. Číslo žádosti: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010805
Termín realizace: 4.19
Způsobilé výdaje: 1 007 849 Kč
Dotace: 755 866,75 (75% celkových způsobilých výdajů)
Popis projektu: Cílem tohoto projektu je prostřednictvím pořízení elektromobilů snížit provozní náklady na dopravu a zároveň snížit uhlíkovou stopu v rámci svého podnikání. Cílem je také působit na své dodavatele, odběratele či jiní stakeholdery jako environmentálně uvědomělá podnikající osoba.
Závěry / výsledky: V důsledku realizace projektu se očekává hlavní  změna ve snížení provozních nákladů spojených s provozením služebních automobilů a snížení uhlíkové stopy v rámci svého podnikání. V rámci projektu došlo k investici do dvou osobních elektormobilů typu BEV – battery electric vehicle.
EL7_45AA-min (2)
O nás